مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی شهرسازی
  گرایش شهرسازی /دانشگاه کمال الملک نوشهر / معدل 13.43

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۸۹ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت تولید لوله و اتصالات پروپیتیلن سما
  بازاریاب

دانش تخصصی

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتی و درحال پیشرفته
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: پیشرفته
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: در حد دیپلم
 • ArchiCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی بوده
دانش تخصصی
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک: مقدماتی و درحال پیشرفته
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک: پیشرفته
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: در حد دیپلم
 • ArchiCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: تجربی بوده
https://.com