مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
    /دانشگاه موسسه آموزش عالی طبری

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
  • مشتری مداری
https://.com