مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی عمران
  گرایش نقشه برداری /دانشگاه آزاد واحد میبد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ساختمانی پر ساز
  مهندسی عمران/ معماری/ مدیر پروژه و مسئول مناقصات دفتر مرکزی
 • تیر ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ساختمانی فریاب جنوب
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه مرکز آمار ایران
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت ساختمانی ساب نیرو
  مهندسی عمران/ معماری/ مسئول دفتر فنی
 • خرداد ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت هولدینگ سپهر
  مهندسی عمران/ معماری/ سرپرست کارگاه
https://.com