مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1395
    کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي
    گرایش صنايع غذايي /دانشگاه خوراسگان / معدل 17

پیشینه شغلی

  • مهر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۵
    دانشگاه
    صنایع غذایی/ دوره كاراموزي در ازمايشگاه دانشگاه جهت انجام امور پايان نامه به مدت يكسال
https://.com