مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1384 تا 1386
    دیپلم کامپیوتر

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۵
    راه آهن
    حراست و حفاظت فیزیکی
https://.com