مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت داده سیستم نیک
  مالی و حسابداری/ جسابدار
 • دی ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۲
  شرکت تولیدی و بسته بندی گوشت
  مالی و حسابداری/ وصول مطالبات
 • آذر ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۰
  دفتر نقشه برداری تنکابن
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: این دفتر در شهر تنکابن در مازندران بوده و طی تحصیل کارشناسی مشغول به کار بوده ام

 • تیر ۱۳۸۲ تا مهر ۱۳۸۳
  شرکت تولیدی لباس تولیکا
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار و حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com