مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1393
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ملارد / معدل 14.14

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com