مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1388
  دیپلم کامپیوتر
  گرایش نرم افزار / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  پوینده صنعت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کمک جوشکار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  موسسه بهزیستی ریحانه
  منابع انسانی و آموزش/ مددکار
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  استخر ابهای طلایی
  منابع انسانی و آموزش/ مسئول سونا
 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  تولید اجاق پروفیلی
  بازاریابی و فروش/ خط تولید + جوشکار co2 +بخش فروش

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم نرم افزار
https://.com