مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مدیریت بازاریابی و تبلیغات
  /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 17.15
 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش منابع انسانی /دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار
 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش مدیریت استراتژیک - مدیریت بازاریابی /دانشگاه موسسه آموزش عالی بهار

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت نفت سپاهان
  منابع انسانی و آموزش/ رئیس برنامه ریزی منابع انسانی
 • خرداد ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت ارتباطات مبین نت
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس ارشد جبران خدمات
 • مهر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  شرکت گلدیران LG
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • آذر ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۰
  شرکت صنایع امرسان
  منابع انسانی و آموزش/ سرپرست منابع انسانی

پروژه ها

 • 1395
  کنترل و اجرا استراتژی BSC شرکت ...
  سرگروه
 • 1394
  بازنگری ساختار سازمانی شرکت ...
  سرگروه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزشی راهیان چابم
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • مصاحبه استخدامی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی بهار
 • طرخ طبقه بندی مشاغل
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان تحقیقات صنعتی
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSI
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی بهار
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی بهار
 • مذیریت کارگزینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی

ابزار و نرم افزار

 • برنامه ریزی نیروی انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی الگوهای رفتاری بر اساس مدل DISC
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی انجام مکاتبات اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شخصیت شناسی در مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • compensation services (جبران خدمات)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت استراتژیک- بازاریابی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیرویابی (جذب، انتخاب، استخدام)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • شخصیت شناسی بر مبنای متد مایرز-بریگز MBTI
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت عملکرد
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزشی راهیان چابم
 • مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • مصاحبه استخدامی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی بهار
 • طرخ طبقه بندی مشاغل
  60% Complete
  عنوان مدرک: سازمان تحقیقات صنعتی
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSI
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی بهار
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای
 • اصول و فنون مذاکره
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه آموزش عالی بهار
 • مذیریت کارگزینی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت صنعتی
https://.com