مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1384
  کارشناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات
  گرایش کامپوتر و انفورماتیک /دانشگاه آزاد بندرعباس / معدل 17.12

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com