مختصری از من

کارشناس ارشد مديريت بازرگانی بين المللی با سابقه مھندسی صنايع، تسلط کامل بر مطالعات مديريتی و صنعتی، تسلط بر مذاکرات تجاری بين المللی

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1392
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بين المللی /دانشگاه Hult international Business School - San Francisco
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  کاراتوس سارا
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر اجرایی

  توضیحات: - افزایش در حجم درآمد و همچنین گروه کالایی محصولات شرکت به کمک تغییر در جهت دهی سازمان
  - افزایش دو برابری در حجم صادرات تا میزان پنج میلیون دلار در سال

 • آبان ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  ایران پتک
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر صادرات

  توضیحات: - شناسايی بازارھای ھدف و سياست گذاری نفوذ به بازارھای بين المللی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا شهریور ۱۳۹۲
  Cookstream.tv
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ تحليل گر کسب و کار

  توضیحات: - مطالعه و شناسايی نحوه قيمت گذاری و انواع روش ھای نوين پرداخت الکترونيک
  - تھيه گزارشات مشاوره ای جھت بھبود تکنيک ھای قيمت گذاری

 • مرداد ۱۳۸۵ تا شهریور ۱۳۹۱
  شرکت مھندسی بازرگانی گازاب
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ کارشناس روابط بين الملل و بازرگانی خارجی

  توضیحات: - واردات و صادرات کالا، مطالعه و تامين منابع، مذاکرات تجاری بين المللی، تسلط به شيوه ھای تجارت بين المللی، تسلط به قرارداھای بين المللی، تسلط بر اعتبارات اسنادی، برنامه ريزی و بھبود شيوه ھای سفارش دھی
  - موفق به راه اندازی صادرات شرکت گازاب در سال 1388

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی (Commercial)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • HTML
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: IELTS
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت اجرایی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی (Commercial)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بازرگانی بین الملل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکاتبات بازرگانی به زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com