مختصری از من

آشنایی بسیار خوبی از صنعت موبایل بخصوص بازار موبای ایران دارم. به پیشرفت پلکانی بر اساس کار زیاد و یادگیری مستمر معتقدم. روابط عمومی خوبی دارم که باعث می شود در محیط کارم دوستان زیادی داشته باشم. سعی میکنم که فروتن باشم و خود را از آنچه که هستم بزرگتر و بهتر نشان ندهم. به تملق در محیط کار علاقه ای ندارم و سعی می کنم که نظر مدیرم را با کار خوب جلب نمایم.

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1383
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد یزد / معدل 15

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  MCCI
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ Technical Supervisor
 • تیر ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  Huawei
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ VAS Engineer

  توضیحات: OCS/RBT/USSD

 • دی ۱۳۸۳ تا تیر ۱۳۸۸
  ITMC
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ TS engineer

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • intelligent network
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Telecommunications systems (سیستمهای مخابراتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • intelligent network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com