مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه غزالی / معدل 1560

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا اسفند ۱۳۹۵
  دفتر پخش آلیبرت
  مالی و حسابداری/ منشی و کمک حسابدار

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  9 ماه تدریس نرم افزار هلو

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار حسابداری هلو و شایگان و سپیدار تا حدودی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای و سابقه تدریس نرم افزار هلو

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: در حد تحصیلات دانشگاهی
دانش تخصصی
 • نرم افزار حسابداری هلو و شایگان و سپیدار تا حدودی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک فنی و حرفه ای و سابقه تدریس نرم افزار هلو
https://.com