مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  همسایه آریا
  صنایع غذایی/ صندوقدار
 • مهر ۱۳۹۱ تا آذر ۱۳۹۴
  فروشگاه لوازم یدکی
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۱
  تایماز درب تبریز
  مالی و حسابداری/ حسابدار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر و نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار همکاران سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرنرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرمنرم اافزار رافع
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر و نرم افزار
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com