مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی حقوق
  گرایش حقوق قضایی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند / معدل 17

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت اهورا دارو
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت سروینا
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی
 • بهمن ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت خرید اینترنتی پنبه ریز
  بازاریابی و فروش/ نماینده فروش
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۲
  پخش رحمان
  بازاریابی و فروش/ ویزیتور داروخانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک: Elemantary 3 کانون زبان
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کامپیوتر
https://.com