مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش توسعه سازمانی و منابع انسانی /دانشگاه اصفهان
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه مالک اشتر / معدل 15.12

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  بهارستان کیش
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس منابع انسانی
 • شهریور ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴
  بهارستان کیش
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • خلاقیت و نوآوری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com