مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت و بهره وری /دانشگاه آزاد-کرج
 • 1385 تا 1389
  کارشناسی مهندسی صنایع
  گرایش تحلیل سیستم ها /دانشگاه آزاد-تهران شمال
 • 1383 تا 1384
  دیپلم ریاضی فیزیک

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  همگام خودرو
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: کار با نرم افزار همکاران سیستم و گزارش گیری فروش ماهیانه و تحلیل و بررسی سود و زیان و دلایل کاهش و افزایش آنها

 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  همگام خودرو
  مهندسی صنایع/ کارشناس استراتژیک

  توضیحات: تهیه اهداف و شاخص های استراتژیک سازمان بر اساس SWOT و پایش ماهیانه آنها و ارسال گزارشات به مدیریت ارشد
  فرایند نویسی
  زمان سنجی و بهینه سازی خط تولید کارتن سازی

 • تیر ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  همگام خودرو
  کارشناس بازرگانی

  توضیحات: ارزیابی و الویت بندی تامین کنندگان-تهیه گزارش فروش -تهیه گزارش معاملات و مناقصات-

 • فروردین ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۸۹
  مالیبل سایپا
  مهندسی صنایع/ کارشناس صنایع

  توضیحات: زمان سنجی و بهینه سازی خط تولید فلنچ پراید-پیاده سازی طرحریزی پیشاپیش کیفیت محصول

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت پروژه

ابزار و نرم افزار

 • برنامه‌ریزی و کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک: MSP
 • مهندسی صنایع
  60% Complete
  عنوان مدرک: AutoCAD
 • برنامه‌ریزی استراتژیک
  80% Complete
  عنوان مدرک: SWOT , BSC
 • گزارش نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: WORD.EXCEL.POWER POINT

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: خواندن مقالات ISI
دانش تخصصی
 • مهندسی صنایع
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت پروژه
https://.com