مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1375 تا 1379
  کارشناسی مهندسی زمین شناسی
  /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۸۰ تا هم اکنون
  مرکز جراحی دکتر نظریان
  مالی و حسابداری/ مدیر امور اداری

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com