مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی تاتر
  گرایش نمایش عروسکی /دانشگاه هنر تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • توانایی فعالیت در بیشتر رشته های هنری مثل عکاسی، اجرای تاتر، داستان نویسی، فوتوشاپ،تدوین
 • همچنین قدرت برقراری ارتباط قوی با کودکان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • فعالیت در حوضه ی تاتر عروسکی_عکاسی_تدریس عکاسی و گرایش های تاتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو
دانش تخصصی
 • فعالیت در حوضه ی تاتر عروسکی_عکاسی_تدریس عکاسی و گرایش های تاتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: دانشجو
https://.com