مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1389
  کارشناسی ارشد روانشناسی
  /دانشگاه تهران

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  آسمان
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۴
  مرکز مطالعات جهادی شهرداری تهران
  منابع انسانی و آموزش/ مدیر منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۱
  کانون سلامت محله شهرداری تهران
  منابع انسانی و آموزش/ منابع انسانی و پشتیبانی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا فروردین ۱۳۹۰
  آژانس هواپیمایی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ صاحب امتیاز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • منابع انسانی و امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • منابع انسانی و امور اداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com