مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی لیسانس مترجمی انگلیسی
  /دانشگاه آزاد تهران جنوب

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com