مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه ازاد بوشهر / معدل 15.13

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1394
  ساخت پروژه انقال اطلاعات توسط لیزر در دانشگاه که پایان نامه و پروژه کارشناسی بنده بوده است

پروژه ها

 • 1394
  انتقال اطلاعات توسط لیزر
  طراح و سازنده پروژه

  توضیحات: ساخت و طراحی انتقال اطلاعات توسط لیزر که پروژه و پایان نامه نهایی کارشناسی بنده بوده است

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com