مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه غیرانتفاعی اسرار
 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه فردوسی مشهد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دانشگاه فردوسی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ فعال انجمن علمی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com