مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت مهندسی و توسعه نفت
  ایمنی و محیط زیست/ کارشناس هسته زیست محیطی
 • آبان ۱۳۹۱ تا مهر ۱۳۹۲
  اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان
  ایمنی و محیط زیست/ کارآموز

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com