مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان
 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش اصلاح نباتات /دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
https://.com