مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی نفت
  گرایش اکتشاف /دانشگاه علوم تحقیقات تهران / معدل 15
 • 1388 تا 1392
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 17.8

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • petrel
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com