مختصری از من

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  اداره برق غرب گرگان
  مهندسی برق/ تکنسین

  توضیحات: دریافت لوح تقدیر از مدیرعامل برق استان گلستان

 • اردیبهشت ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۸۶
  شرکت پیمانکاری فجریمین
  مهندسی برق/ تکنسین

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  پست های هوایی
 • 1393
  مشاغل دانش بنیان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: اجرای پست های هوایی
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیمبانی
دانش تخصصی
 • برق صنعتی پیشرفته
  100% Complete
  عنوان مدرک: اجرای پست های هوایی
 • مهندسی برق
  100% Complete
  عنوان مدرک: سیمبانی
https://.com