مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه دانشگاه آزاد تبریز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار رافع و نرم افزار هلو و کاکتوس
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com