مختصری از من

بنده به عنوان سرپرست خط تولید در یکی از شرکتهای صنعتی به مدت ده سال مشغول به کار می باشم واطمینان دارم که تجارب من در حیطه کاری ذکر شده مفید خواهد بود.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه علمی و کاربردی خانه کارگر رشت / معدل 17.96
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه / معدل 17.96

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • programing;setting;simple fault finding addisonmckee cnc tube bending machin
  20% Complete
  عنوان مدرک: certify

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • programing;setting;simple fault finding addisonmckee cnc tube bending machin
  20% Complete
  عنوان مدرک: certify
https://.com