مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد سنجش از دور و GIS
  گرایش مدیریت آب و خاک /دانشگاه خوارزمی
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش کارشناسی /دانشگاه پیام نور

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی NET.
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پایگاه داده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com