مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بیمه /دانشگاه علمی کاربردی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com