مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۸۳ تا دی ۱۳۸۶
  مجتمع مسکونی 64 واحدی ماهان
  مهندسی برق/ پیمانکار برق

  توضیحات: اجراء کلیه تأسیسات الکتریکی واحدها، موتورخانه، پمپ خانه،چیلر ، دیزل ژنراتور و .....

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • فشار ضعیف و جریان ضعیف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فشار ضعیف و جریان ضعیف
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com