مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه میزان تبریز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۳
  آراز سنگ شکن
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۰
  سرنوش سازان
  مالی و حسابداری/ حسابداری
 • فروردین ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۷
  شرکت صنعتی بختیار
  مالی و حسابداری/ دفتری و حسابداری

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار دقیق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به برنامه های آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com