مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  گرایش مهندسی زلزله /دانشگاه صنعتی شریف / معدل 16
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 16.4

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  شرکت ساختمانی ساری سازه
  مهندسی عمران/ معماری/ کارآموز شرکت

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  احمدیه، حسین؛ نیما عظیمی و مهدی دهستانی، 1393، وابستگی مدول یانگ به اندازه صفحات گرافن، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی،(ارائه شفاهی)
 • 1393
  عظیمی، نیما؛ حسین احمدیه و مهدی دهستانی، 1393، مدلسازی صفحات گرافن بااستفاده ازدیدگاه مکانیک سازه ای، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی (ارائه شفاهی)
 • 1393
  احمدیه، حسین؛ نیما عظیمی و مهدی دهستانی، 1393، وابستگی مدول یانگ به اندازه صفحات گرافن، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، بابل، دانشگاه صنعتی نوشیروانی،(ارائه شفاهی)
 • 1393
  تدریس به عنوان حل تمرین درس سازه های بتن آرمه 1، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

افتخارات

 • 1394
  کسب رتبه 113 کنکور کارشناسی ارشد در سال 1394 در میان بیش از 35000 شرکت کننده
 • 1393
  برنده جایزه جشنواره دانشجویی حرکت برای نشریه عمران مازندران، عضویت در هیئت تحریریه

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • OpenSees
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Wolfram Mathematica
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mendeley
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • GiD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Techplot
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com