مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی عمران
  /دانشگاه تهران / معدل 13.84

دانش تخصصی

 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ETABS
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره از انجمن علمی دانشگاه تهران

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com