مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1389
  کارشناسی ریاضی
  گرایش صنعتی /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 13.18

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۵
  باربری میمندبار
  مالی و حسابداری/ کارمند و بارنامه نویس

ابزار و نرم افزار

 • اکسل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نوسا
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com