مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی مهندسي كشاورزي
  گرایش زراعت /دانشگاه ازاد اراك / معدل 16.33

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از انجمن فرهنگ سازان حسابداران با كد كار اموزي 861786

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرك از انجمن فرهنگ سازان حسابداران با كد كار اموزي 861786
https://.com