مختصری از من

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۳
  شرکت حاسبان رایان
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار
 • آذر ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۹۱
  موسسه دانش پارسیان شعبه زنجان
  مالی و حسابداری/ مسئول مالی و اداری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری از شرکت پیوست
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی از جهاد دانشگاهی

ابزار و نرم افزار

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک: مهارتهای هفتگانه ICDL
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: جهاد دانشگاهی
 • نرم افزار هلو
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری از شرکت پیوست
 • اصول حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری مقدماتی از جهاد دانشگاهی
https://.com