مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه اراک
 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه فنی شهید باهنر شیراز / معدل 14.05
 • 1390 تا 1392
  فوق دیپلم ساخت و تولید
  گرایش ماشین ابزار /دانشگاه شهدا گلپایگان / معدل 14.68
 • 1388 تا 1390
  دیپلم ساخت و تولید
  گرایش ماشین ابزار - هنرستان شهید بهشتی گلپایگان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  تراشکاری متال صنعت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور دستگاه تراش و فرز و جوشکار
 • تیر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت مهندسی نصیر ماشین
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ کارآموز

  توضیحات: -به مدت 45 روز کاری در گروه تعمیرات شرکت مهندسی نصیر ماشین فعالیت کرده ام و پس از این دوره به مدت 45 روز کاری کامل در گروه فنی و مهندسی شرکت به طراحی قطعات صنعتی پرداختم .
  طراحی هولدر اینسرت DNMG برای شرکت نصیر ماشین
  تعمیر دستگاه های سنگرنی میل لنگ
  تعمیر واگن های حمل میل لنگ
  ساخت پایه های محافظ برای دستگاه ها

پروژه ها

 • 1395
  نوار انتقال سنگ خط اسلب
  سازنده
 • 1395
  واگن حمل ضایعات سنگ
  سازنده
 • 1395
  هولدر اینسرت DNMG
  طراح
 • 1394
  دستگاه تغذیه اتوماتیک اره نواری
  طراح و سازنده
 • 1392
  دستگاه تست سه خمش سه نقطه
  طراح و سازنده

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CNC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری ، فرزکاری و سنگزنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • inventor
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Abaqus
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • CATIA
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks Premium (طراحی حرفه ای قطعات صنعتی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • CNC
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • جوشکاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری ، فرزکاری و سنگزنی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آباکوس(ABAQUS)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نقشه کشی و طراحی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com