مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا هم اکنون
  کارشناسی نرم افزار کامپیوتر
  گرایش علوم کامپیوتر /دانشگاه پیام نور / معدل 16
 • 1381 تا 1384
  فوق دیپلم نرم افزار کامپیوتر
  گرایش نرم افزار کامپیوتر /دانشگاه آزاد کرج / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا هم اکنون
  فروشگاه
  مهندسی برق/ کارشناس و مدیر فروش

نقاط قوت رفتاری

 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com