مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی
  /دانشگاه / معدل 15

نقاط قوت رفتاری

 • شبکه سازی / شریک شدن

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com