مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1396
  کارشناسی روابط عمومی
  گرایش الکترونیک /دانشگاه علمی و کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۵ تا دی ۱۳۹۶
  صرافی رفاه
  مسئول دفتر/ مسئول دفتر مدیر عامل- مسئول صندوق و خرید و فروش- حسابداری

  توضیحات: مدت 8 سال مسئول دفتر مدیر عامل شرکت صرافی . کار در قسمت حسابداری
  مدت 1 سال رییس صندوق در یکی از شعب صرافی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گزارش نویسی و خلاصه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دفتر مدیر عامل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری داخلی
  40% Complete
  عنوان مدرک: حسابداری 1
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: icdl1

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • گزارش نویسی و خلاصه نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت دفتر مدیر عامل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com