مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  فوق دیپلم معدن
  گرایش استخراج /دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود

افتخارات

 • 1394
  همکار نمونه اورند پیشرو

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)

دانش تخصصی

 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • رانندگی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com