مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مهندسي مالي
  /دانشگاه آزاد اسلامي دهاقان / معدل 15
 • 1384 تا 1390
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش تكنولوژي صنعتي /دانشگاه صنعتي مالك اشتر / معدل 12.83

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  گروه صنعتي انتخاب
  مهندسی صنایع/ كارشناس مسئول برنامه ريزي

  توضیحات: كاهش فعاليت هاي موازي و يا دوباره كاري در واحد برنامه ريزي
  يكپارچه سازي پلن هاي تامين تامين كنندگان
  رساندن موجودي انبارها به نقطه بهينه در جهت كاهش گردش مالي با رويكرد كمترين توقفات خطوط
  مينيمم سازي موجودي قطعات پاي كار
  بالانس موجودي انبارها

 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  گروه صنعتي انتخاب
  مهندسی صنایع/ كارشناس SCM

  توضیحات: كارشناس زنجيره تامين مواد خريد خارجي صنعت يخچال گروه صنعتي انتخاب ، ارائه اولويت و تخصيص منابع مالي جهت ترخيص محموله هاي خريد خارجي، حذف هزينه هاي دموراژ محموله هاي خريد خارجي

 • مهر ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  گروه صنعتي انتخاب
  مهندسی صنایع/ كارشناس برنامه ريزي
 • فروردین ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۰
  شركت مشكات سپاهان
  مالی و حسابداری/ كارشناس تحليل اقتصادي و تدوين طرح هاي توجيه اقتصادي

  توضیحات: تسلط به نرم افزار كامفار ، تدوين بيش از 30 طرح توجيهي اقتصادي جهت ارائه به بانك مهراقتصاد جهت دريافت تسهيلات بانكي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • COMFAR
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مديريت پروژه
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com