مختصری از من

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا تیر ۱۳۹۶
  بیمارستان امام حسین-داروخانه مرکزی
  داروسازی و بیو تک/ پرسنل امور دارویی
 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۴
  انیستیتو پاستور
  داروسازی و بیو تک/ کارآموز واحد بیوتکنولوژی پزشکی

  توضیحات: انجام محلول سازی-PCR-اندازه گیری غلطت پروتئین ها قبل از تخلیص-SDS-PAGE -وسترن

 • مهر ۱۳۹۳ تا آبان ۱۳۹۳
  پژوهشکده رویان
  کارآموز واحد جنین شناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • کار با کامپیوتر-اینترنت-تایپ -WORD
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: در سن 12 سالگی مدرک متوسط کمبریج دریافت شد
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: در سطح intermidiate
https://.com