مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد باکتری شناسی پزشکی
  /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 18.36
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی زیست شناسی
  گرایش میکروبیولوژی /دانشگاه آزاد اسلامی- تهران پزشکی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۱
  میسح دانشوری
  پزشکی درمانی/پرستاری// کاراموزی بخش میکروب شناسی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۱
  میسح دانشوری
  پزشکی درمانی/پرستاری// بخش PCR

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • GelCompareII
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com