مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه علامه حلی چالوس / معدل 16.02

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk 3ds Max
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArchiCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اسکیس و راندو
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com