مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مديريت بازرگاني بين الملل
  /دانشگاه پيام نور كرج / معدل 15
 • 1381 تا 1385
  کارشناسی زبان و ادبيات انگليسي
  /دانشگاه كردستان / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۵
  ماموت
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ رييس بازرگاني خارجي
 • آذر ۱۳۹۰ تا آبان ۱۳۹۲
  هواساز-راديران
  بازاریابی و فروش/ كارشناس فروش و بازاريابي
 • اردیبهشت ۱۳۸۷ تا مهر ۱۳۹۰
  پليكان
  خرید و تدارکات/زنجیره تامین/ كارشناس خريد خارجي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Foreign Purchasing & orders management in English Language
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  80% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • SAP software
  100% Complete
  عنوان مدرک: Key User in Material Management Field

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: كارشناسي زبان و ادبيات انگليسي
 • فرانسوی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Foreign Purchasing & orders management in English Language
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان مديريت صنعتي
https://.com