مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1387
  کارشناسی مديريت
  گرایش صنعتي /دانشگاه آزاد

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1,2
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com