مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا هم اکنون

سوابق آموزشی پژوهشی

افتخارات

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ریاضیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ریاضیات
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com