مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی نمایش
  گرایش ادبیات نمایشی /دانشگاه سوره

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  موسسه همشهری
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ روزنامه نگاری

پروژه ها

 • 1389
  هفته نامه همشهری جوان
  خبرنگار سرویس های اجتماعی، گفت و گو، سینما و تلویزیون

افتخارات

 • 1395
  نفر اول جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان، رشته گزارش نویسی

دانش تخصصی

 • روزنامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روزنامه نگاری
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com